Een bericht van AUAN

 

AUAN voert campagne voor de legalisering van onroerend goed in Andalusië dat gekocht werd in goed vertrouwen door duizenden Europese burgers. Het was pas na hun aankoop dat vele eigenaars zich bewust werden dat hun huis illegaal was of onder een gerechtelijke procedure viel en/of dat deze mensen geconfronteerd worden met de toekomstige kosten voor de legalisatie.

We zijn bezorgd dat nieuwe kopers aangemoedigd worden om onroerend goed in Spanje te kopen, meer bepaald inwoners uit Nederland / Frankrijk / Duitsland en België en die zich niet bewust zijn van de problemen die bestaan (en kunnen ontstaan). Daarom bieden wij het volgende advies:

  • Algemene regel - Koop geen onroerend goed “off-plan”. Het is het risico niet waard.
  • Zorg dat je een verslag van het kadaster “Nota Simple Informativa” aanvraagt en verkrijgt. Het vermeldt wie de eigenaar is van het onroerend goed en het vermeldt ook of er schulden en / of lasten op het onroerend goed rusten, zoals een hypotheek voor de woning. Herhaal deze zoekopdracht net voor de eigendomsoverdracht bij de notaris.
  • Controleer of de verkoper het eigendomsbewijs “escritura publica” (openbare akte) voor het pand heeft.
  • Laat onderzoeken of de woning in goede staat is.
  • Vraag een recente kopie van de gemeentebelasting “Impuesto sobre Bienes Inmuebles” of “IBI” (Bewijs van Belasting op Onroerende Goederen). Deze kan u informeren dat er geen openstaande of onbetaalde belastingen op het terrein/woning rusten.
  • Vraag informatie over de “Plusvalía” (meerwaarde belasting op verkoop onroerend goed). Normaal gezien wordt dit betaald door de verkoper, maar het is van belang dat het op voorhand is overeengekomen.
  • Vraag “up-to-date” kopieën van de rekeningen van nutsbedrijven (water, elektriciteit). Die moeten de naam vermelden van de verkopers en dan bent u ook zeker dat tussen de verkoper en het nutsbedrijf een contract bestaat.
  • Vraag de verkoper om u een verklaring 'no expediente' te bezorgen voor het pand. Dit is een document dat kan worden verkregen op het gemeentehuis. Dit document geeft weer dat er geen stedenbouwkundige inbreuken zijn of dat er een gerechtelijke procedure lopende is voor de betrokken eigendom
  • Wij raden u sterk aan om een onafhankelijke architect of stedenbouwkundig expert aan te stellen, zodat deze kan bevestigen dat het onroerend goed deel uitmaakt van een stedenbouwkundige planning en dat het bestemmingplan in overeenstemming is met de woning die erop staat (en die u wil aankopen). De deskundige moet bevestigen dat een dergelijk plan volledig is goedgekeurd door de regionale overheid. We raden u sterk aan niet te vertrouwen op de informatie die verstrekt wordt door het gemeentehuis.
  • We raden u aan gedetailleerd onderzoek te doen. Er is heel veel gedetailleerde en vrij beschikbare informatie op het internet aanwezig met betrekking tot alle aspecten voor uw aankoop.

Andalusië heeft naar schatting 300.000 illegale bouwconstructies. Veel ervan liggen op gronden die stedenbouwkundig niet geschikt zijn verklaart voor het bouwen van een huis of werden gebouwd zonder de juiste licentie. Wees dus voorzichtig!

De procedure van overdracht van onroerende eigendommen, alsook de wettelijke en juridische bescherming is in Spanje niet zoals u gewoon bent in uw eigen land. Wij raden u dan ook aan dat u deskundig onafhankelijk juridisch advies inwint, bij voorkeur een advocaat met ervaring in eigendomswetgeving. Gebruik nooit de middelen of contacten van de verkoper. Het is zeer belangrijk dat u de controle over het proces behoudt en dat u begrijpt wat er gebeurt in elke stadium van het proces. Doe alles op uw eigen tempo en met de nodige voorzichtigheid, zoals hierboven beschreven staat.

We hopen dat onze adviezen u zullen helpen bij een veilige aankoop en dat u niet het zoveelste slachtoffer wordt, zoals in het verleden maar al te vaak is gebeurd.

Als u graag wil lid worden of u wil ons helpen door een donatie te geven, zie onze 'home pagina' voor meer informatie.

Top 

Ibex Insurance


 

Plas-Tech Windows


Link to latest AUAN press release.


Link to recent news articles.


register on the padron


Register to vote

register to vote